در این ویدئو دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک با نوار مستقیم جهت بسته بندی کارتن گوشت مرغ و قرمز که توسط شرکت تولیدی صنعتی رایان ماشین طراحی و ساخته شده را ببینید.

مشاهده ویدئو

طراحی و ساخت دستگاه شرینک پک جهت بسته بندی نوار تیپ آبیاری قطره ای با برند تراوش نصب شده در شرکت آبراهه گستر نیشابور توسط شرکت تولیدی صنعتی رایان ماشین

مشاهده ویدئو