طراحی و ساخت دستگاه شرینک پک جهت بسته بندی نوار تیپ آبیاری قطره ای با برند تراوش نصب شده در شرکت آبراهه گستر نیشابور توسط شرکت تولیدی صنعتی رایان ماشین

مشاهده ویدئو